Milyen egy jól megépített tető?

Ha ránézünk egy épületre, annak megjelenésénél többnyire domináns szerepet kap a tető.

Előző blogunkban az alapozás lépéseiről olvashatott, ezúttal az építkezések leglátványosabb részének utolsó fázisáról ejtünk szót.

A tető – azon kívül, hogy meghatározza az épület külső megjelenését – sok egyéb funkciót, feladatot is ellát.

Jól megépített tető - szinvonalbau.hu

Egyrészt a lehető legszéleskörűbb védelmet kell nyújtania az időjárási hatásokkal szemben, mint például a csapadék, a szél, a vihar, a fagy, és a hőingadozásokat is tompítania kell. Az állandóan változó időjárási viszonyok egyúttal hatalmas terhelést is jelentenek a tetőre nézve. Mindezek mellett az esztétikum is meghatározó tényező.

Egy tető akkor lesz jól megépítve, ha az a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, gyártói alkalmazástechnikai útmutatók és az elkészült és engedélyezési és/vagy kivitelezési terv szerint épül.

A tervezésre és kivitelezésre egyaránt találunk előírásokat, melyek legfőbb útmutatói a munkafolyamatoknak, a szükséges anyagoknak.

A jelenleg érvényben lévő fontosabb vonatkozó szabályok és szabványok a következők:

 • DIN 4108 Magasépítmények hőszigetelése
 • DIN 4109 Magasépítmények zajszigetelése
 • DIN 68800 Favédelem
 • DIN 18516 Kültéri átszellőztetett falburkolatok
 • VOB/C DIN 18338 tetőfedési és tetőszigetelési munkálatok
 • MSZ EN 1304 Égetett agyag tető- és kiegészítőcserepek. A termék fogalommeghatározásai és jellemzői.
 • ÉMSZ Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabályai
 • ÉMSZ Bádogos munkák tervezési és kivitelezési szabályai
 • ÉMSZ Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési szabályai
(Az ÉMSZ az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége)
A felhasznált anyagok és az elkészült tető tekintetében is kiemelt szerepe van a megfelelő rovar-, gombavédelemnek, és fontos, hogy a tűzvédelemmel is rendelkezzen. A beépítésre kerülő anyagokat a vonatkozó alkalmazástechnikai és felhasználási leírás szerint kell alkalmazni.

Tető rétegrend általános felépítése:

 • Szarufa

A tetőfedési síkot, a tetőszerkezet lejtését a szarufa határozza meg. A szarufák és az azokat alátámasztó szerkezeti elemek az önsúlyukon kívül a fedés és a tető egyéb elemeinek súlyát valamint a szél- és hóterhelést is hordják. Ezekre a terhekre kell méretezni a szarufák keresztmetszetét és a kiosztását a tetőszerkezetben.

 • Alátéthéjazat

Az alátéthéjazat a tetőfedés alá, a vízzáróság fokozására, kiegészítő intézkedésként kerül beépítésre. Alátéthéjazat véd a porhó ellen, valamint a szél torlónyomásától esetlegesen bejutó csapadéktól is. Kivezeti a páralecsapodásból eredő kondenzvízet, segíti a hőszigetelésbe bejutott pára kijutását. Elvezeti a jégsáncképződésnél visszajutó olvadék vizet. Ha a tetőfedő anyag megsérül, átveszi a tetőfedés szerepét a javításig. Kiválasztását befolyásolja az alkalmazott tetőfedő anyag előírt tetőhajlásszög tartományai, a hajlásszög, valamint a tető tervezett beépítése. Ugyanígy meghatározó a tető formája és a területre jellemző időjárási körülmények, valamint a helyi építési előírások, műemléki védettség, vagy a belső terek különleges rendeltetéséből eredő magasabb követelményszint.

Lehet: vízhatlan, vízzáró (esőbiztos), szélzáró, szabad átlapolású, vagy szabadon fekvő.

 • Ellenléc

Az ellenlécek a fedés típusától, a tetőfelület magasságától (szarufahossztól) és a tető hajlásszögétől függően kerülnek méretezésre és fedés alatti szellőző légréteg szükséges magassá­ga is meghatározza. Az ellenlécek hossza és száma általában megegyezik a szarufákéval. Az ellenlécezésnek a DIN 4074-1 „Fenyőfaáru osztályozása teherbírás szerint“ legalább az S 10-es osztály előírásainak kell megfelelnie.

 • Tetőléc

A tető síkját és a tetőfedés megjelenését is befolyásolja a tetőlécezés kivitelezése, ezért kiemelten fontos odafigyelni az egyes tetőfelületek síkbeli egyenességére. Keresztmetszetük igazodik a statikai követelményekhez. Az ellenléchez hasonlóan a DIN 4074-1 szabvány szerinti minimum S 10-es osztály előírásai a mérvadóak.

 • Héjazat

Az esztétikai elvárásoknak megfelelő színben, az általunk kiválasztott és a tervben szereplő tetőfedő anyag használatával készül.

Anyaga sokféle lehet, például:

 • Égetett agyagcserép
 • Bitumenes zsindely
 • Bitumenes hullámlemez
 • Fémlemezes héjazat
 • Betoncserép

A gondosan megtervezett, megfelelő anyagokkal és precízen kivitelezett tető hosszú időre védelmet biztosít felhasználóinak, épp ezért is van óriási jelentősége az esztétikailag kifogástalan megjelenésnek, hiszen jó esetben évtizedekig gyönyörködhetünk a jól megépített tetőben.