Magyarország csatlakozásával a NATO Biztonsági Beruházási Programhoz (NSIP) megnyílt az út az érdeklődő hazai bejegyzésű gazdálkodó szervezetek számára, hogy pályázóként részt vegyenek a NATO beszerző szervezeteinek és tagországainak nemzetközi tender eljárásaiban.

A Kormányrendelet előírásai értelmében a HM Védelemgazdasági Hivatal minden év január 1-jét követően pályázati felhívásban teszi közzé azon szakmai és pénzügyi-gazdasági feltételeket, melyek teljesülése esetén a magyarországi belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek  „NATO Beszállításra Alkalmas” határozatot szerezhetnek. A mi cégünk megszerezte a „NATO Beszállításra Alkalmas” határozatot a 2020-as évben.

Ezáltal értékes nemzetközi referenciát, tartós üzleti kapcsolatokra tettünk szert olyan partnerekkel, melyek megbízhatóságát a NATO mindenkor szavatolja.